Iscensättning

Livets reparationssystem

Som barn kan du inte hantera allt du upplever. Våra omedvetna psykiska försvar tränger bort både upplevelser som orsakat känslomässig smärta och känslorna i det. Kanske växte du upp i en familj med en dominant pappa eller mamma, du fick inte lov att sätta dina egna gränser.

I nuet kan det visa sig att du har svårt att sätta gränser mot en del personer och situationer som liknar din mamma eller pappa. Det kan kännas obehagligt att säga vad du känner och tycker. Du kan vara rädd för hur andra ska reagera när du sätter en gräns för dig själv.

Du skapar situationer i livet som har med ditt förflutna att göra. Du skapar scenarion i dina relationer med andra människor. Du skapar dessa situationer omedvetet för att du behöver bli medveten om dina egna beteenden, tankar och känslor och för att lära dig att hantera dig själv i din relation till andra.

Det som var nödvändigt för dig som barn att kunna skydda dig och förtränga obehagliga situationer kan som vuxen bli ett hinder för dig i livet. Även om vi förnekar och tränger bort känslan så finns det alltid kvar i det omedvetna och i kroppen.