Helene Norrman

SAMTALSTERAPEUT

Helene Norrman
Diplomerad samtalsterapeut/SER-terapeut
samt par och relationsterapeut.

Kontakt >

Upplever du att du anpassar dig?

Tar du stort ansvar för andra?
Lever du i en relation som får dig att tvivla på dig själv?
Upplever du att du sällan eller aldrig blir lyssnad på?
Känns livet som en enda stor prestation?

Exemplen ovan kan leda till utbrändhet, stress, ångest, sömnlöshet, trötthet, depression, ilska, rädsla, sorg, maktlöshet och förtvivlan.

Hur positivt du än försöker att tänka så går det inte att tänka bort vissa mönster och beteenden. Inriktningen i terapin är psykodynamisk vilket innebär att man går bakåt till grunden/ orsaken till varför du känner, tänker och agerar som du gör.
När du blir medveten om dina mönster sker en förändring inom dig.

Terapin hjälper dig att hitta nya sätt att hantera livet på när dom gamla inte fungerar längre, du som tidigare känt dig styrd av andra lär dig att styra ditt liv själv!
Varmt välkommen!