Om behandlingar

Hur arbetar en SER-terapeut?

SER-terapeut är en diplomerad samtalsterapeut.
Samtalsterapi
EFB-metoden (terapeutisk andningsmetod)

Grundfilosofin är att vi människor är en helhet med kroppen, känslor, tankar och själen.
Vi behöver bearbeta de känslor vi som barn tryckt undan. Det som var nödvändigt för oss som barn kan i vuxenlivet bli ett hinder för oss. Vi känner oss instängda i vår egen kropp och därmed känner man sig inte fri. Vi behöver möta dessa känslor igen för att bli fri och kunna bryta mönster och präglingar som inte längre hjälper oss.

Terapiformen är psykodynamisk dvs hur du agerar, tänker och känner har med ditt förflutna att göra.

w

Samtalsterapi

Samtalet är stommen i terapin. Ibland går vi vilse i oss själva, vi förstår inte varför vi känner och tänker som vi gör. När vi upplever stress och känner oss fångade av våra egna känslor och tankar kan det vara svårt att se vad det är som händer i livet.

Då kan det behövas hjälp av en terapeut som ser hela situationen utifrån. Fokus är att bearbeta känslor och bli medveten om sina iscensättningar. Förståelse för vad som händer i ditt liv och vad du kan göra för att förändra det är en viktig del av samtalet.

EFB-Energi Flow Breathing (energiflödesandning)

EFB är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness.

Metoden löser upp stress och spänningar som sitter i kroppen. Den kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem.

Den kan också förbättra tillståndet i kroniska sjukdomar, som ibland förvärras av stress.  Den hjälper dig att få mer kontakt med din kropp, känslor och behov som av olika anledningar har fått stå tillbaka i livet.

Som SER-terapeut kan man kombinera samtalen med EFB-metoden

 allt utifrån dina behov i ett nära samarbete med mig som terapeut.

De flesta sessionerna består av samtal. 

Jag möter dig där du är i livet just nu.

Jag arbetar under sekretess och är ansvarsförsäkrad.

Varmt välkommen!